JAKÝ BUDE OSUD LÍŠEŇSKÉ ORLOVNY?

Možná si pamatujete na vášnivou diskusi o využití objektu líšeňské Orlovny. Usilovaly o ni líšeňské spolky a SK Líšeň. Zastupitelstvo se nakonec rozhodlo část Orlovny ponechat spolkům, část SK Líšeň a zahradu otevřít veřejnosti. Toto vše se odehrálo v roce 2016. Z usnesení bývalého zastupitelstva bylo uskutečněno jen otevření zahrady a pronájem prostor pro veřejnou dílnu Hobbylab. A tak zatímco fotbalisté již mají nafukovací halu v areálu školy ZŠ Novolíšeňská, s Orly, TK Kamzíci, NS Stará Líšeň ani provozovateli kavárny MČ dodnes nájemní smlouvy neuzavřela. Ze slíbené postupné rekonstrukce přízemí a navazující celkové rekonstrukce Orlovny sešlo. Byl připraven projekt pro rekonstrukci celého objektu, v němž kromě výše zmíněných spolků bylo zapojeno RC Pastelka a centrum mělo poskytovat také sociální službu. Na tento projekt se podařilo získat dotaci ve výši 19 milionů korun. Zbytek z celkové částky 32 mil. Kč měl být hrazen dílem z finančních prostředků městské části a dílem z příspěvku města Brna. Při zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že předpokládané celkové náklady projektu budou ještě o cca 5 milionů vyšší. Tyto informace jsou známé již zhruba rok a od té doby se nic neděje.

Kde je tedy problém?

Myslíme si, že problémy jsou dva. Jedním je nečinnost místostarostky Kremitovské (ANO), která má projekt ve své gesci. Druhý problém je, že i když je rekonstrukce Orlovny uvedena jako jedna z priorit v programovém prohlášení koalice, tak ani starosta Štefan (ČSSD) ani místostarosta Příborský (ODS) v této věci nijak nekonají. Nutno podotknout, že všichni jmenovaní byli zastupiteli i v minulém volebním období, kdy se projekt rekonstrukce Orlovny v zastupitelstvu opakovaně projednával. Podle vyjádření bývalého místostarosty p. Talpy (ANO), byly všechny dokumenty k projektu předány bezprostředně po volbách zástupcům všech stran současné koalice spolu s informací o nutnosti bezodkladného projednání věci navýšení rozpočtu projektu v líšeňském zastupitelstvu. Pokud s tímto navýšením koalice nesouhlasí, měla svoje stanovisko jasně a veřejně oznámit spolu s informací jaká je její představa o dalším osudu Orlovny. Od ledna opakovaně interpelujeme paní místostarostku a na problém koaliční představitele neustále upozorňujeme. Společně se spolky zapojenými do projektu jsme iniciovali setkání s vedením radnice (proběhlo 6. 3. 2019), na kterém opakovaně zazněla žádost o svolání mimořádného zastupitelstva k danému problému již v průběhu března.  Opět bez odezvy. Na dubnovém zasedání zastupitelstva jsme navrhli hlasování o svolání mimořádného zastupitelstva, které koaliční zastupitelé nepodpořili, aniž by uvedli jediný důvod pro svůj postoj. Nakonec jsme tedy využili zákonnou možnost a podali na ÚMČ žádost o svolání mimořádného zasedaní zastupitelstva podpořenou podpisy našich zastupitelů za Sousedy a dále zastupitelů za Spolu v Líšni, STAN a p. Talpy (ANO).

Závěrem….

Vzhledem k předpokládané délce realizace rekonstrukce Orlovny (12-15 měsíců) a termínu pro splnění dotačních podmínek (30. 9. 2020), který nelze prodloužit, je již teď skoro jisté, že projekt nebude možné realizovat za podpory získané devatenáctimilonové dotace. Co je však ještě smutnější, tyto nedočerpané peníze nebude moci využít s velkou pravděpodobností ani nikdo jiný, protože končí časové období příslušné dotační výzvy. Krátce shrnuto, městská část nejen přijde o možnost uspořit 19 milionů korun, ale ještě o tuto možnost připraví někoho jiného.

Zastupitelé za Sousedé z Líšně