ASFALT, VŠUDE JENOM ASFALT.


Na posledním zastupitelstvu jsme interpelovali pana místostarostu Příborského ohledně rekonstrukce vnitrobloků na Kubíkově. Děje se tohle:

– V minulých letech radnice zadala architektonickou studii rekonstrukce.
– Výsledkem je návrh, který počítá se zatravněnými plochami a spoustou zeleně.
– Ten návrh pan starosta a bývalý pan místostarosta představili lidem na Kubíkově, získali od nich připomínky a zapracovali je.
– Obyvatelé se těšili, těšili, dlouho se nic nedělo…
– … a potom přijeli dělníci a vylili první vnitroblok asfaltem. Takhle. A až přijdou vedra, budou se tam obyvatelé cítit pod psa. Takhle.

Rozumíme tomu, že při zadání studie se asi stala chyba a radnice zapomněla zastropovat náklady. A je jasné, že rozpočet Líšně není nafukovací a když se stane něco mimořádného, peníze se musejí použít jinde. Nikdo z obyvatel Kubíkovy ani netrvá na maximalistické variantě se sedmi stovkami keřů.

Proč ale nejde občany včas informovat, že došlo ke změně a probrat ji s nimi? A proč nejde místo asfaltu použít zasakovací rošty, které by v létě vnitrobloky chladily? Pan místostarosta vysvětlil, že oprava vylitím asfaltu je nejjednodušší cesta bez nutnosti vyřizovat stavební povolení. Jenomže cesta nejmenšího odporu fakt není ta nejlepší.

Snad ještě půjde celou akci zastavit a aspoň ostatní vnitrobloky na Kubíkově zrekonstruovat citlivě a s ohledem na lidi, kteří v nich tráví čas. Uděláme pro to, co budeme moct.