Jaká je budoucnost Kulturního centra Líšeň?

…už se ptají i líšeňské kulturní organizace. Spolek Líšeň sobě, Národopisný soubor Líšňáci a divadlo Líšeň dnes otevřeným dopisem vyzvali Radu městské části k rychlému a transparentnímu výběru ředitelky nebo ředitele Kulturního centra Líšeň.

Od výpovědi pana ředitele Buriana už déle než rok KCL řídí paní radní Svobodová. A krátké překlenovací období s cílem vybrat nového odborníka už trvá déle než rok a pořád nebere konce.

Líšeňské kulturní organizace poukazují na to, že požadavky na pozici a podmínky výběrového řízení jsou známé už od roku 2016, požadují výběr nepolitického odborníka – a nabízejí pomoc.

I naši zastupitelé se na vývoj situace pravidelně ptají – a odpovědí bývá jen stejně pravidelně posunovaný termín, do kdy má být konkurz vypsaný.Na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 28. května snad dostaneme konkrétnější odpověď. Líšeňský kulturní život si to zaslouží.

Celý text dopisu vypadá takhle:

Otevřená výzva líšeňských spolků a občanů k bezodkladnému vypsání výběrového řízení na ředitelku/ředitele Kulturního centra Líšeň

Občanské sdružení Líšeň sobě, Národopisný soubor Líšňáci, Divadlo Líšeň, další líšeňské spolky a občané vydali následující prohlášení jako reakci na neuspokojivou situaci týkající se příspěvkové organizace – Kulturního centra Líšeň (KCL) způsobenou tím, že KCL již přes rok nemá odpovídající odborné vedení, a to z důvodu doposud nevypsaného konkurzního řízení na pozici ředitelky/ředitele.

Vážení členové Rady MČ Brno-Líšeň, žádáme vás o transparentní a otevřené vyhlášení konkurzního řízení na ředitelku/ředitele KCL dle podmínek a požadavků uvedených v příloze č. 2, které již bylo důkladně zpracováno a předloženo zastupitelstvu MČ Brno-Líšeň dne 30. 6. 2016. Vzhledem k tomu, že nastává podobná dlouhodobě neřešená situace, považujeme za důležité se k tomuto problému veřejně vyjádřit.
Nevyhlášení výběrového řízení na ředitelku/ředitele KCL od doby podání výpovědi bývalého ředitele pana Buriana v květnu 2019 považujeme za nekorektní jednání. Vedením kulturního centra je do dnešního dne pověřena radní pro kulturu paní Ing. Eva Svobodová, podmínky pro vyhlášení výběrového řízení jsou přitom již přesně popsány v předcházejícím dokumentu (viz příloha č. 2), který byl detailně prodiskutován zastupitelstvem i odbornou veřejností.
Rádi bychom přispěli svým názorem, mnohaletými praktickými zkušenostmi a případně odbornou pomocí při hledání možností směřujících ke konstruktivnímu a funkčnímu vyřešení problému (viz příloha č.1).

Zásadní podmínkou popsaného rozvoje KCL je dle našeho názoru neodkladné vypsání výběrového řízení a transparentní proces výběru ředitelky/ředitele odbornou komisí (to znamená, že v ní nebudou převažovat politici, ale lidé, kteří se prokáží profesionálním vzděláním a praxí v oboru).
My, níže podepsaní, jsme přesvědčeni o tom, že společnými silami těch, kteří o věci rozhodují, s těmi, kteří aktivně vytvářejí kulturní dění v Líšni, se postupně podaří najít řešení umožňující další rozvoj společenského a kulturního života v obci.

Líšeň sobě

Národopisný soubor Líšňáci

Divadlo Líšeň

Jeden komentář u “Jaká je budoucnost Kulturního centra Líšeň?

  1. Pingback:Kulturní centrum Líšeň bude mít odborné vedení! – SOUSEDÉ Z LÍŠNĚ

Komentáře jsou uzavřeny.