Novinky o Orlovně?

“Nezatěžovala jsem pana architekta minulými projekty.”
Orlovna byla donedávna živé místo s dílnou Hobbylab. Teď je to zavřená chátrající budova, protože současná radniční koalice odmítla už schválených 20 milionů z evropských peněz na rekonstrukci.
Na dnešní zastupitelstvo paní místostarostka Kremitovská po dvou letech naléhání slíbila nové materiály.
Pan architekt prezentuje studii. Zeptali jsme se, jaké dostal od Rady městské části pokyny. Orlovnu diskutujeme spoustu let, existují předchozí studie, jednání se spolky, existuje zastupitelstvem schválený projekt. Přece dostal nějakou koncepci, nezačínal od nuly?
Slovo si za něj vzala paní místostarostka: “Nezatěžovala jsem pana architekta minulými projekty.”
Po letech jsme přesně v bodě nula. Orlovna chátrá dál, předložený materiál nic neznamená, je to jenom nástin, co by mohlo být, kdyby… nevíme.
Tato správa líšeňského majetku je neuvěřitelná.