Bytů je málo všude, i v Líšni.

Něco s tím dělat je těžké a jen sama městská část nemá na novostavby peníze. Je ale naše práce hledat řešení, takže co můžeme jako zastupitelstvo dělat?

Zásadní nástroj jsou pro nás obecní byty. Jenom díky nim má obec možnost ovlivnit, komu se v ní dobře žije. Líšeň má štěstí, že patří mezi městské části s nejvyšším počtem obecních bytů v Brně a chceme, aby to tak zůstalo. Chceme uspokojit co nejvíce zájemců o obecní bydlení, a to znamená bytový fond ještě více rozšířit. Výstavba nebo nákup je ale práce na dlouho a neobejde se bez spolupráce s městem Brnem.

Co ale můžeme pro zlepšení situace můžeme udělat hned?

Zajistit elektronizaci žádostí o pronájem obecních bytů. Papírové žádosti a jejich každoroční obnovování jsou v roce 2022 bizár.

Chceme pomáhat lidem v nouzi předcházet ztrátě obecního bydlení včasným záchytným systémem. Udržení si bydlení je nejlepší prevence patologického chování a pomůže tak nám všem. Letos je extrémně důležité pomoci lidem ohroženým energetickou krizí, třeba slevami na nájmu. I pro městskou části je to výhodnější než přijít o dlouhodobé nájemníky.

Navážeme spolupráci s bytovou ombudsmankou města Brna.

A ve spolupráci s městem chceme najít pro případnou výstavbu místa, která nezahustí už tak husté sídliště – případná nová výstavba musí ctít charakter okolí a nezhoršovat kvalitu života. Pro to využijeme všech dostupných legislativních prostředků.