Zastupitelstvo 10. 2. 2022 bylo zrušeno

Pan starosta právě zrušil jednání zastupitelstva, protože se prý není o čem bavit. Zastupitele a zastupitelky ani neinformoval, prostě to vyvěsil na úřední desku.
Stalo se to poté, co naši zastupitelé navrhli jako bod zrušení usnesení souvisejících s dotací pro SK Líšeň, kterou není možné legálně přiznat.
Je to náhoda? Určitě. Každopádně pan starosta je ze zákona vázán usneseními zastupitelstva a jedno z nich obsahuje i závazné termíny konání zastupitelstva.
Ale nerušte, vládneme.