Rychlozprávy z ustavujícího zastupitelstva

➡️ Všichni zastupitelé slíbili, že budou pracovat dle svého nejlepšího svědomí.
➡️ Schválili jsme formality.
➡️ K samotným volbám nového vedení bohužel nedošlo, protože se těsně před zahájením zasedání ukázalo, že žádný ze zvolených subjektů do zastupitelstva nebyl schopný získat většinu. A to i přes to, že jsme byli jinými obviňováni ze zbytečných průtahů, kvůli námitce na průběh voleb.
➡️ Zastupitelstvo bylo přerušeno a další termín byl stanoven na 24. listopadu.
Věříme, že na pokračování zasedání už volby zdárně proběhnou. Do té doby budeme jednat se všemi. Máme za sebou 11 schůzek a jedeme dál.
P.S. Pepa je taky zastupitel, kdybyste našli jeho osvědčení, tak si jej nechejte na památku.🤦‍♀️🤦🤦‍♂️