Rychlozprávy ze zastupitelstva

👉 Zastupitelstvo se sešlo ve 14:00 a po půlhodinové debatě si schválilo, že jednání začalo 14:30. Teprve potom jsme si schválili program.
💸 Schválili jsme rozpočet. Prošel jen jeden pozměňovací návrh a to, že rada smí dělat změny v rozpočtu pouze do 1 milionu (návrh byl do 5 milionů).
💸 Platy politiků se zvyšují až o 108%. Pan starosta si k tomu připravil tabulku, ze které vyplývá, že jinde mají také vysoké platy.
💸 Snažili jsme se zjistit, proč se nedaří naplnit tak velkou část výdajů (zpravidla investic). Paní tajemnice vidí chybu v nesprávných pokynech samosprávy. Pan starosta považuje rozpočet za politické přání vládnoucí koalice.
👉 Zastupitelstvo se v příštích 9 měsících sejde pouze 4x. Je to za dlouhou dobu zdaleka nejméně. Většinou jsme se scházeli téměř každý měsíc. Alespoň drobným úspěchem je posunutí začátku zastupitelstev na 15:00.
👉 Ptali jsme se na úklid sněhu. Podle pana starosty je vše v pořádku, byla kalamita a pokud jsou zahrnuté přechody, tak za to mohou Brněnské komunikace.
👉 I přes poněkud nešťastný čas jednání na zastupitelstvo dorazilo několik občanů. Zvlášť bychom chtěli poděkovat jednomu z nich, který nejen vydržel až do konce, ale velmi pěkně vysvětlil své výhrady k jednání od 14:00. S jeho argumentací se ztotožňujeme.
👉 První místostarosta pan Skotal vydržel celých 6 hodin(i když na něj směřovaly dotazy) mlčet. Doufáme, že jsou jeho hlasivky v pořádku.