Debata o parku Houbalova

🤓V prosincových novinách zval pan starosta na debatu k projektu parku Houbalova – Jedlas, chcete-li. Název pozvánky v lednových líšeňských novinách zněl “Park Houbalova – přijďte nám poradit, jak má park vypadat”
🔥Přišli jsme – poradili jsme panu starostovi, ať nechá do projektu za téměř 50 milionů korun zapracovat ohniště, které už tam vlastně je, ale mělo by se legalizovat.
🌳Obáváme se, že zde vznikne skutečně druhá rokle a to nejen kvůli lokálním limitům (sítě). Velká část stávajícího porostu půjde k zemi, protože se jedná o nepůvodní akáty nebo zdravotně nevyhovující, neprosperující stromy.
🌧Nejdražší bude systém retence dešťové vody z přilehlých střech, ale jezírka prý budou většinou bez vody.
🚷Pěší spojení s roklí není v této fázi navrženo z důvodu vysokých finančních nákladů – no, lidi si cestu najdou, že jo.
❌Na debatě bohužel nebylo řečeno, že je celá plocha “1” blokovaná odborem územního plánování a rozvoje. Plocha je v tuto chvíli (dle nového ÚP by to byla zeleň) hodnocena jako smíšená a OÚPR nepovolí na takovém pozemku umisťovat objekty trvalého charakteru. Na stavbu dočasnou ale nelze žádat dotace, které budou pro realizaci nezbytně nutné…
Vystřiženo z PD verřejně dostupné na webu MČ