Rychlozprávy z mimořádného Zastupitelstva konaného 23. 3. 2023

➡️ Hlavním bodem tohoto jednání bylo schválení dotace z rozpočtu MČ ve výši 9,8 milionu korun. Většina koaličních zastupitelů v čele s panem starostou ani neviděla projekt k tomuto záměru – prý jim nerozumí a důvěřují návrhu Rady města a projektantům. Po 1,5 hodinové diskuzi, kdy se někteří opoziční zastupitelé pozastavovali právě nad tím, že nejsou známy detaily, přišel pan radní Belcredi s návrhem ukončit diskuzi, protože prý když to neschválíme, přijdeme o dotace z EU a to přece nechceme.
➡️Spoluúčast ve výši 9,8 milionu z celkových nákladů téměř 100 milionů, jsme za Sousedy podpořil.
➡️ Formalitou bylo přijetí změny ve Statutu města.
➡️Paní místostarostka nás informovala o potížích se zrcátky, které máme nově na některých obecních budovách. Provoz fotovoltaických elektráren je bohužel pozastaven, protože nějaký úředník nepohlídal rezervaci u EGD. Navíc prý není možné nechat odpovědnost na ředitelích institucí, kde jsou elektrárny instalovány. Snad se vše brzy dořeší a budeme moct využít slunných letních dnů pro ušetření energie, kterou běžně hradíme z veřejných financí.
➡️ Před zahájením interpelací část radních odešla, snad nemají z opozice strach.