Rychlozprávy ze Zastupitelstva 21.2. 2023

👛Dořešili jsme nějaké resty s prodejem pozemků z podzimu. Prý se to k nám nedostalo dřív, kvůli nemoci jednoho z úředníků.
🤓Vyjádření k revizi místního a pomístního názvosloví, které po nás chtěl katastrální úřad do 31. 12. 2021, jsme odložili. Měli jsme několik dotazů/připomínek, které nám nikdo z uvolněných a úředníků nebyl schopen zodpovědět. Snad nám to vysvětlí zástupce katastrálního úřadu, kterého chce pan starosta pozvat na příští jednání ZMČ.
🏳️Odsouhlasili jsme vyvěšení tibetské vlajky. SPD byla proti.
💸Rozdělili jsme dotace líšeňským spolkům a organizacím. Většině spolků byly (mimo jiné) náklady na energie v dotacích plně pokryty (což nám připadá v této době logické). Pozitivní změnu vnímáme v oblasti kultury, kde byly dotace odsouhlaseny v plné výši. Ohledně sportu už nebyly návrhy komise a Rady tak štědré, nejvíce se škrtalo u žádosti pro Salesko a Sokol. Líbil se nám pozměňovací návrh kolegy Příborského z ODS, který ale koalice hlasováním odmítla. Rezerva (130 tisíc), ze které mohla být dotace pro Sokol a Salesko navýšena, prý bude potřeba na sportovní odpoledne, které se má letos v Líšni konat ve spolupráci s místními sportovními organizacemi; tak snad se na nikoho nezapomene.
🤐Koalice prosadila změny v jednacím řádu ZMČ, ačkoli byl naposledy aktualizován v lednu 2022. Zástupci současné koalice nám nebyli schopni vysvětlit, jak by se tyto změny měly v praxi používat – prý je to férovější, než “ukončení diskuze”.
🦅V opravené Orlovně, která by měla sloužit spolkům, bude zatím školka, jejíž budova bude minimálně rok v rekonstrukci. Fotbalisti mají uložené věci v opravené části, protože ta “jejich” část je v rekonstrukci nyní. Spolky prý o nic nepřichází.
😮První místostarosta krátce promluvil.