Rychlozprávy ze Zastupitelstva konaného 20. dubna

⚽ SK Líšeň, respektive pan Hladiš požádal Zastupitelstvo o udělení výjimky z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu městské části. Přes 2 hodiny jsme diskutovali o tom, zda schválíme 1,1 milionu korun. Z celé debaty je evidentní, že zvolený způsob opravy přes SK Líšeň je velice nepřehledný a kontrola vynaložených prostředků (v současnosti asi 10 milionů korun) je ze strany zastupitelstva v podstatě nemožná. Pan radní Belcredi dal návrh na ukončení diskuze k tomuto bodu. Viděli jsme spoustu kostlivců, kteří dosud spali někde v radničních koutech a diskuze byla ukončena. Změna dotace byla schválena.
💰 Schválili jsme prodej a směny některých pozemků v majetku města. Jsme rádi, že město hodlá získat stavební pozemek při ulici Bednaříkova a věříme, že stavba bytového domu zde nebude realizována.
🗣️ Dlouze jsme debatovali o návrhu zrušení pošty při ulici Ondráčkova. Zástupci koalice mají zítra jednání s někým ze státního podniku Česká pošta, tak věříme, že pan starosta vyjedná tu nejlepší variantu. My jsme navrhli vytvoření jedné centrální pošty na místě dostupném pro všechny líšňáky (například na Kotlance).
😶 Pan místostarosta Skotal promluvil o ořezu keřů na Horníkově. Ořez proběhne zítra. Věnuje se také údržbě podchodů v Líšni.
🌷 Možná jste si všimli zvelebení květináčů v prostoru na Jírově, kde se konají farmářské trhy. My ano a děkujeme za iniciativu panu místostarostovi.
💦 Pan místostarosta také stručně představil záměr realizace vodního hřiště u studny na náměstí Karla IV., který iniciovalo uskupení @Líšeň za vodou. Jsme zvědaví, jak to dopadne.
☮️ V diskuzi proběhlo několik příspěvků týkající se vstřícné a kultivované debaty, tak snad už to příště bude “vstřícnější”.