Zastupitelka
Komise životního prostředí a veřejného prostoru

Andrea koordinuje výsadby a další aktivity spojené s iniciativou Sázíme budoucnost, jejímž zakladatelem je Nadace Partnerství. Vede lekce cvičení pro dospělé v rodinném centru Pastelka a pomáhá při cvičení dětské všestrannosti v TJ Sokol Líšeň.

Při rodičovské dovolené se zapojila do práce nezávislého uskupení Pecky z Moravy, iniciovala také obnovu líšeňských studní a vznik nezávislého sdružení Líšeň za vodou. Aktivně se zaměřuje na témata týkající se ochrany životního prostředí. Zasadila se o zpamátnění lip v zahradě Orlovny v Líšni.

Rodině, zahradě a psovi věnuje většinu svého volného času. Dnes už rekreačně hraje basketbal, jezdí ráda na kole.

Ve spolku Líšeň sobě působí jako jeho místopředsedkyně, pomáhá s tvorbou workshopů a také organizování akcí pro veřejnost. 

Andrea je zastupitelka, členka komise životního prostředí a veřejného prostoru Rady MČ Líšeň