Komise životního prostředí

Medailonek:

Ing. Andrea Ondrůjová vystudovala obor Agroekologie na Mendelově univerzitě v Brně. Při studiích se věnovala především problematice znečištění povrchových vod, ve spolupráci s Povodím Moravy monitorovala koncentrace fosforu a dusíku na přítoku do brněnské vodní nádrže. Je pro ni důležitá osvěta a snaha snížit produkci komunálního odpadu a zvýšit a zefektivnit třídění a recyklaci vzniklého odpadu. Ráda by zvýhodnila občany, kteří poctivě třídí a zavedla povinné třídění bio odpadu, protože ten tvoří až jednu třetinu komunálního odpadu.

Otázka pro volební kampaň 2018

Co se ti na Líšni líbí?

Žiju v Líšni odmalička a líbí se mi její spojení s přírodou. Miluji ten pocit, že mám les deset minut od domu a zeleň všude v okolí. Moc se mi líbí prostředí, ve kterém žiji, ale vždy je co zlepšovat a dál rozvíjet. Ráda bych v Líšni viděla více stinných ulic plných zelených stromů, které přispějíí k lepšímu klimatu, které ať chceme nebo ne, je ovlivněno sílící dopravou a betonovými plochami. Chci se zaměřit na výsadbu stromových alejí a zakládání drobných parčíků a vodních prvků. Za důležité také považuji ochranu krajinných prvků.

 

A co se nelíbí?

Co se týče třídění odpadu, tak jsme asi docela vycvičení a snažíme se. Chybí mi ale osvěta, aby lidé věděli proč třídit, ale především to, aby předcházeli vzniku odpadu. Je to problém celé společnosti a proto bych chtěla vidět mnohem větší informovanost a motivaci, zvýhodnila uvědomělé lidi, kterým není jedno, co vše koupí a pak vyhodí. Důležité je hlavně nakládání s bioodpadem, kterého vyprodukujeme suverénně nejvíce a jedná se o tak důležitý zdroj. Ráda bych se v tomto směru zaměřila na cirkulární ekonimiku, která je nezbytná v řešení otázky Kam s ním?

Co tě motivovalo dát se k Sousedům?

Jsem poměrně aktivní člověk a neustále něco vymýšlím. Máme spoustu možností, ale bohužel je často nevyužíváme. Snažím se zapojit v rámci městského participativního rozpočtu ke zlepšení Líšně. Navrhla jsem už několik konkrétních projektů. Stát se součástí sousedské kandidátky mi přišlo jako další možnost a dobrá příležitost posunout Líšeň zase o něco dál, nejen k lepšímu životnímu prostředí.

Andrea je manažerka laboratoře, má 28 let a bydlí na ulici Šimáčkova.