Komise pro líšeňské noviny

Medailonek:

Prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc.  řadu let působil jako předseda redakční rady několika odborných časopisů na Přírodovědecké fakultě MU (Scripta, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku), byl v redakční radě česko-německého časopisu Krystalinikum a v ediční radě České geologické služby v Praze. Občas píše popularizační články jak do brněnských periodik (Metropolitan), tak do celostátních (Lidové noviny, Vesmír). V Líšeňských novinách by se snažil co nejvíce informovat o místních zajímavostech a osobnostech.