Komise pro líšeňské noviny

Antonín řadu let působil jako předseda redakční rady několika odborných časopisů na Přírodovědecké fakultě MU (Scripta, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku), byl v redakční radě česko-německého časopisu Krystalinikum a v ediční radě České geologické služby v Praze.

Podílel se na vyhledávání ložisek v Mongolsku nebo stanovení přírodních rizik v Nikaragui, spolupracoval s českými egyptology v Egyptě či s brněnskými archeology v Sýrii a Ománu.

Působí v komisi pro Líšeňské noviny, kde se snaží popularizovat neživou přírodu a dávné dějiny obce s cílem, aby čtenáři byli hrdí na to, kde žijí. Rád by tímto způsobem přispěl ke zvýšení prestiže naší městské části a k udržení či zlepšení současného životního prostředí.

Bydlí na Zikově ulici v sídlišti Brno-Líšeň a kandiduje na desátém místě.