Komise sportovní

Medailonek:

Jozef Sedláček je členem Národní rady pro sport zřízené ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a zároveň zde působí jako expertní hodnotitel projektů do sportovní infrastruktury. Je spoluautorem vládní koncepce pro podporu sportu 2016 – 2025. Je autorem tzv. rejstříku sportovců a sportovních organizací. Jako místostarosta MČ Brno-Líšeň pracoval v letech 2010-2016 v oblasti rozvoje sportu.