Zastupitel
Komise sportovní

Jozef pracuje v HOBBYLABu, veřejné dílně a řemeslném ateliéru, kde se stará o provoz a pořádá odborné kurzy a semináře. Vede kurzy truhlářství a soustružení dřeva. 

Dříve pracoval jako místostarosta v Líšni, kde získal zkušenosti v oblasti samosprávy. Profesně se dříve také věnoval oblasti sportu, je spoluautorem vládní Koncepce pro podporu sportu 2016-2025.  Byl členem Národní rady pro sport a expertním hodnotitelem projektů v oblasti sportu.

Je zastupitelem, členem kontrolního výboru a sportovní komise.