Komise dopravní

Markéta vystudovala fyziku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity a Fakultu dopravní ČVUT.  Pracuje v oblasti leteckých komunikačních technologií a podílí se na řešení evropských výzkumných projektů.

Jejím koníčkem je sport a tak vede jako dobrovolnice cvičení v líšeňském Sokole, kde s dětmi tuží tělo i ducha.

Je pro ni důležité životní prostředí, udržitelná doprava, veřejný prostor a komunitní a spolkový život, zkrátka věci, které dělají z bydliště domov.

Markéta je členkou Komise dopravy RMČ.