Zastupitel
Finanční výbor

Ondřej je vystudovaný farmaceut, a kromě výuky studentů Lékařské fakulty se podílí na výzkumu v oblasti bezpečnosti léčiv a lékových interakcí.

V Líšni je aktivní především ve spolcích udržujících místní lidové tradice a je jedním z hlavních organizátorů Líšeňských ostatků. Je také líšeňským zastupitelem a velmi mu vadí netransparentní a nerovný přístup k jednotlivým líšeňským spolkům a organizacím a chybějící koncepce rozvoje Líšně s jasně stanovenými prioritami.

Má jednoho syna a ve volném čase se krom spolkové činnosti věnuje kolu a rybaření.
Ondřej bydlel 30 let na Bartákově v sídlišti a teď 10. rokem na Hřbitovní ve staré Líšni, kandiduje na druhém místě.