Pár faktických informací z povolebního vyjednávání a co nás čeká dál:

➡️ Pan starosta podle svých slov ze včerejšího zastupitelstva i z článků publikovaných v brněnských denících vynaložil veškeré úsilí pro vznik kvalitní koalice pro následující volební období.
➡️ Do ustavujícího zastupitelstva 6 týdnů po volbách nikdo koalici nesestavil. S námi se setkal poprvé den po volbách a podruhé tři dny před zastupitelstvem, vždy jen s nabídkou složení rady a uvolněných radních. Bližší podmínky fungování koalice řešit nechtěl, proto jsme tyto konkrétní nabídky odmítli, nikoliv však další jednání.
➡️ Ustavující zastupitelstvo bylo přerušeno na 3 týdny, aby se otevřel prostor pro další vyjednávání. Ale žádná nabídka k jednání pro nynější opoziční strany od pana starosty nepřišla.
➡️ Jednal už tedy jen s SPD a straníky z ANO 2011.
➡️ Abychom nabídli alternativu této vznikající koalice, vyzvali jsme uskupení Váš starosta a občané pro Líšeň k jednání o široké koalici společně s kolegy z (tohoto času) opozičních uskupení.
➡️ Na jednání se dostavil společně s SPD a dvěma členy ANO. Náš návrh na širokou koalici bez SPD odmítl.
➡️ Poté dostal také nabídku na spolupráci ve dvoukoalici od uskupení Společně (ODS+TOP09) Jejich návrhy také odmítl.
Příští zastupitelstvo pan starosta s podporou všech koaličních zastupitelů, svolává na úterý 20. prosince ve 14 hodin (!!!). Tradičně začínáme v 17:00, aby na zasedání mohli dorazit i neuvolnění zastupitelé a především pracující občané. Důvod změny? Koaliční zastupitelé to tak podle pana starosty chtějí. Náš názor? Další klacek pod nohy opozici a komukoliv, kdo by se chtěl veřejně zeptat zastupitelů.