Víte, že kousek odtud byla jedna z líšeňských cihelen.

Cihelna stála za dnešním Depozitářem Technologického muzea na Holzové. Po roce 1948 byla zabavena a přestavěna na panelárnu. Dodnes je patrné jedno z jezírek vzniklých vyvěráním podzemní vody v místě těžby hlíny pro cihelnu.

Zdroj: https://www.narodnikronika.cz/getattachment/1ad039a0-7872-4390-aae2-ebbc65eeaf70/2017-publikace-pribehy-lisenskych-pametniku-dil-II.pdf

Víte, kde bylo v Líšni kino Svět?

Kino Svět fungovalo v budově Orlovny od roku 1948 do roku 2003. Od té doby slouží prostory bývalého kina potřebám fotbalového klubu SK Líšeň.

Zdroj: https://www.brno-lisen.cz/orlovna-minulost-a-budoucnost/t4127

Víte, že lípy byly původně po celém obvodu zahrady Orlovny? 

Víte, kde byla v Líšni obecní palírna?

Postavena byla nejspíše jako palírna na počátku 18. století a stála v rohu dnešního náměstí Karla IV. a ulice Ondráčkovy. Jednalo se o jednu z nejstarších kamenných staveb v Líšni a během let sloužila mnoha účelům. Budova byla stržena mezi lety 1965-1970 po necitlivém rekonstrukčním zásahu.

Zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=270

Víte, proč se Líšňákům říká Marvani?

Obyvatelé Židenic a Juliánova údajně používali pojem Marvan jako hanlivé označení pro Líšňáky. Podle pověsti měl jakýsi Brňák v Židenicích vinohrad, v němž jednoho dne hlídač zastřelil zloděje jménem Marvan. Na místě, kde se tak stalo, nechal majitel vinohradu postavit kamennou figurku. Tu prý odcizili Líšňáci, kteří místem procházeli cestou z továrny na plechové nádobí. Od té doby nadávali obyvatelé Židenic a Juliánova Líšňákům do „Marvanů“.

Zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_objektu&load=1057

Víte, kolik je v líšeňském sídlišti paneláků?

V líšeňském sídlišti je 83 panelových domů.

Víte, kde byl v Líšni rybník?

Rybníků bylo v Líšni hned několik. Za všechny lze uvést rybník „Broďák“, který se nacházel na křížení dnešních ulic Samoty a Kubelíkova a sloužil převážně k plavení koní. Další rybník se nacházel v jihovýchodní části náměstí Karla IV. a ještě ve 20. letech minulého století sloužil jako požární nádrž.

Zdroj: https://www.lisenzavodou.cz/#vodni_zdroje

Víte, kde byla v Líšni Křížová zmola?

Křížová zmola se nacházela na dnešní ulici Mifkova. Pramenil zde potok, který napájel rybník na náměstí.

Zdroj: https://historie.smoula.net/lisen.html

Víte, kde byl v Líšni klášter?

Klášter Milosrdných sester sv. Karla Boromejského stál od roku 1863 na dnešní Šimáčkově 1. V chodbě školy je dodnes zachován znak Belcrediů s datem 1863, na fasádě se také zachovala původní deska nesoucí rytý nápis „Dívčí škola Milosrdných sester sv. Karla Boromejského“.

Zdroj: https://is.muni.cz/th/fwp21/Bakalarskaprace.pdf

Víte, kdo byl Eduard Elpl?

Eduard Elpl byl líšeňský spisovatel, učitel a autor knih pro mládež. Dlouhá léta vedl líšeňskou kroniku a aktivně usiloval o zřízení líšeňského muzea. Právě po něm je pojmenována ulice Elplova.

Zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=66

Víte, kde je v Líšni ulice Hřbitovní?

Ulice Hřbitovní se nachází ve staré Líšni, vede paralelně s ulicí Trnkova a ústí na ulici Belcrediho.

Víte, kdy byl založen líšeňský Sokol?

Líšeňská Sokolská jednota je nejstarší kontinuálně existující společenskou organizací v Líšni. Ustavující schůze se konala 9. října 1892.

Zdroj: https://sokol-lisen.weebly.com/historie.html

Víte kolik je v Líšni božích muk?

Na území Líšně najdeme dvě boží muka, jedna v parku Trnkova, druhá na ulici Holzova před areálem Depozitáře Technologického muzea.

Zdroj: http://vilemwalter.cz/dsa/lisen.htm?fbclid=IwAR3A8Czm9EOlvt65lWRQ3gStG_84hXhKYVFs4FgnWr1IcuuPabIxHEEY1OI

Víte, jak daleko bylo z Líšně do Hamburku?

Během 2. světové války vznikla na Vinohradech kolonie domků, která byla nazývána Hamburk. Většina jejích tehdejších obyvatel totiž pocházela právě z tohoto severoněmeckého přístavního města. Zástavba čítala kolem 44 domků a přetrvala do počátku 80. let 20. století, kdy ustoupila budovanému sídlišti.

Zdroj: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_udalosti&load=3325

Víte, kdy byla Líšeň povýšena na městečko?

Líšeň byla povýšena na městečko v roce 1558, kdy dostala také svoji pečeť a znak.

Zdroj: BELCREDI, Ludvík, BELCREDI, Jiřina. Svatý Jan, 2006, O znaku města Líšně více na: LÍŠEŇ BRNO Historie Líšně; Dostupné z: http://www.brno-lisen.cz/historie-lisne/t1128