Kdy bude další zastupitelstvo?

Na webu radnice je zveřejněný návrh rozpočtu. Je to jeden z nejdůležitějších dokumentů městské části. Dozvíte se v něm na co půjdou v příštím roce peníze a na co si budeme muset ještě počkat.
Každý občan Líšně může navrhnout změnu v rozpočtu. Může tak učinit buď písemně do 14. 12. a nebo ústně na posledním letošním zastupitelstvu.
A kdy bude poslední zastupitelstvo? To bychom také rádi věděli. Koaliční zastupitelé si schválili termín 20. 12. ve 14:00 hodin, ale ve zveřejněném rozpočtu je uvedeno 19. 12.
Zastupitelů z opozice se pan starosta ptal, jestli nám vyhovuje termín 19. 12. ve 14:00 hodin a všechny odpovědi, které jsme viděli, byly záporné. Od té doby už se pan starosta neozval.
Takže kdy bude zastupitelstvo, nevíme.